!!! Odkazy a účtování nejsou aktualizovány !!!   ,
Slovník
CZ - EN
EN - CZ
TOPlist

Transfery od kraje - ukázka čerpání


 
 

Přijaté transfery od kraje přidělené na základě smlouvy:
 

 

- neinvestiční (investiční)
 
 


 

SU

AU

položka

UZ

MD

D


       


 

Předpis podmíněné pohledávky - smlouva

     
Podrozvaha 942 03xx     x  
  999 0942       x
             
Úhrada dotace 231 0xxx 4122(4222 xxxxx x  
  374 01xx   xxxxx   x
             
Finanční vypořádání k rozvahovému dni 348 0xxx   xxxxx x  
  672 (403)
03xx       x
  348 0xxx   xxxxx   x
  374 01xx   xxxxx x  
             
Podrozvaha 999 0942     x  
  942 03xx       x


 
 

Přijatý transfer od ústředního orgánu zaslaný KÚ, který nerozhoduje  o zaslání objemu

 

 

- neinvestiční (investiční)

 

 


 

Nepodléhá finančnímu vypořádání
SU AU Po Z UZ MD D
Předpis pohledávky - den doručení dot. dopisu 346 0xxx       x  
  672 03xx         x
Úhrada transferu 231 0xxx 41xx(42xx)   xxxxx x  
  346 0xxx         x
               
Podléhá finančnímu vypořádání
             
Podrozvaha - den doručení dotačního dopisu 942 0xxx    
x
 
  999 0942         x
               
               
Úhrada dotace (záloha na účet)
231 0xxx 41xx(42xx)   xxxxx x  
  374 0xxx         x
               
Finanční vypořádání k rozvahovému dni 346 0xxx     xxxxx x  
  672(403) 03xx         x
  346 0xxx     xxxxx   x
  374 01xx     xxxxx x  
               
Odúčtování z podrozvahy 942 0xxx         x
  999 0942       x  


 

 

Příklad čerpání dotace:

 

 

 

 

- neinvestiční

 

 

 

  SU AU Položka Paragraf UZ ORG MD D
Přijatá faktura 5XX   0XXX             X               
  321 0XXX           X    
Úhrada faktury -  ve výši dotace 231 0XX 51XX XXXX XXXXX XXXX   X
 - prostředky obce dle podmínek 231 0XX 51XX XXXX   XXXX   X
  321 0XXX         X  

 

 

- investiční

 

 

 

  SU AU Položka Paragraf UZ ORG MD D
Došlá faktura                          042    0XXX            X           
 

321

0XXX           X
Úhrada - ve výši dotace 231 0XXX 612X XXXX XXXXX XXXX   X
 - prostředky obce dle podmínek 231 0XXX 612X XXXX   XXXX   X
  321 0XXX         X  
Zařazení do majetku                                     0XX XX         X  
  042 XX X

 

Částka dotace  se označí UZ celá (případně procentuelně dle pokynů - evropské fondy).

 

Výdaje na akci se označí UZ ve výši čerpané dotace, veškeré výdaje se ještě označí ORG, aby bylo zřejmé dodržení podmínek dotace - prostředky obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.04.2009 19:35:37
ucetnictvim
=== === === === ===
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one