!!! Odkazy a účtování nejsou aktualizovány !!!   ,
Slovník
CZ - EN
EN - CZ
TOPlist

Přijaté transfery ze státního rozpočtu

 

Přijaté transfery z kapitoly Všeobecná pokladní správa

 

Neinvestiční - nepodléhající  fin. vypořádání
 
 

 

 

 

Popis úč. případu SU AU Pol UZ ORG MD D
Předpis pohledávky - datum přijetí rozhodnutí 346 0xxx   xxxxx   x  
  672 03xx         x
               
Úhrada dotace 231 0xxx 4111 xxxxx   x  
  346 0xxx   xxxxx     x
               

 

 

 

Neinvestiční (investiční) - podléhající finančnímu vypořádání (např. volby - neinv.)

 

 

 

Popis úč. případu SU AU Pol Par UZ M D
Předpis dotace 346 0xxx   xxxxx x  
  374 013x     xxxxx   x
Úhrada dotace - datum přijetí zálohy 231 0xxx 4111(4211)   xxxxx x  
  374 013x     xxxxx   x
               
Finanční vypořádání - k rozvahovému dni 346 0xxx     xxxxx x  
  672(403) 03xx         x
  346 0xxx     xxxxx   x
  374 013x      xxxxx x  

             
Úhrada závazku v následujícím roce 374 013x     xxxxx x  
  231 0xxx 5364(5366) 6402 xxxxx   x
               
Příjem pohledávky z fin. vypořádání v násl. roce 346 0xxx     xxxxx   x
  231 0xxx 2221(2223) 6402 xxxxx
x  
               
Vratka v běžném období 374 013x      xxxxx x  
  231 0xxx 4111(4121)   xxxxx  -x  

 

 

 

Doporučená analytika účtu
374 - Přijaté zálohy na dotace (455)
 
   
01xx na účet hlavní činnosti
02xx na účet fondů
03xx na účet hospodářské činnosti
05xx na účet limitu
z toho  
0x1x od krajského úřadu
0x2x od obce
0x3x ze SR
0x4x ze státních fodnů (SF)
0x6x od ostatních veř. rozpočtů (DSO)
0x7x od regionální rady

 

 

 

 

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (nepodléhá vyúčtování)

 

 

Na výkon státní správy, na 1 žáka školy 

 


Popis úč. případu SU AU Pol UZ Org M D
Předpis pohledávky - doručení dotač. dopisu 346 0xxx   4112   x  
  - část 672 03xx         x
 - časové rozlišení  384 0xxx         
               
Úhrada dotace na účet - 1/12 231 0xxx 4112     x  
  346 0xxx    4112     x
 - část 384  0xxx         x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.03.2009 13:49:37
ucetnictvim
=== === === === ===
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one