!!! Odkazy a účtování nejsou aktualizovány !!!   ,
Slovník
CZ - EN
EN - CZ
TOPlist

 

 


Popis úč. případu SU AU Pol Par UZ Org MD D
Přijetí úvěru     
 
 Krátkodobý úvěr převedený na ZBÚ 231 0XXX 8113       x  
  262 0xxx         x  
  281 01xx           x
  262 0xxx           x
                 
 Dlouhodobý úvěr převedený na ZBÚ 231 0xxx 8123       x  
  262 0xxx         x  
  451 01xx           x
  262 0xxx           x
                 
Splátka                
 - krátkodobého úvěru 231 0xxx 8114         x
převedeného na ZBÚ 262 0xxx         x  
  281 01xx         x  
  262 0xxx           x
                 
 dlouhodobého úvěru 231 0xxx 8124         x     
převedeného na ZBÚ 262 0xxx         x  
  451 01xx         x  
  262 0xxx           x
 Čerpání úvěru (investice)
               
- předpis dlouhodobého podmíněného závazku - okamžik úč. případu - den nabytí platnosti a účinnosti uzavřené smoouvy o dílo 972 03xxx           x
  999 0972         x  
- předpis - faktura 042 0xxx         x  
  321 0xxx           x
- úhrada faktury 321 0xxx         x  
  231 0xxx 6121 xxxx       x
- odúčtování podmíněného závazku ve výši faktury 999 0972           x
  972 03xx         x  

 

Úvěr čerpaný přímo z úvěrového účtu

 

Krátkodobý úvěr, neinvestiční akce

 Popis úč. případu
 SU AU
Pol Par
 UZ Org
MD
 D
- předpis dlouhodobého podmíněného závazku - okamžik úč. případu - den nabytí platnosti a účinnosti smlouvy o dílo
 972 03xxx
           x
   999 0972
         x  
                 
 - předpis - faktura
 042 0xxx
         x  
   321  0xxx            x
 - úhrada faktury
 321 0xxx
         x  
   451 02xx
 6121 xxxx
       x
 - odúčtování podmíněného závazku ve výši faktury
 999  0972            x    
   972 03xx
         x  

 

 

 

 


Úhrada úroků z úvěru:

-  vstoupí do ceny majetku (do doby zařazení majetku)

 

 

 SU

AU 

Položka 

Paragraf 

UZ 

MD 

 Pořízení majetku

 042

0xXX 

 

 

 

 X

 

 

 231

0XXX 

6121 

XXXX 

 

 

 

- nevstoupí do ceny majetku (po zařazení majetku)

 

 

 SU

AU 

Položka 

Paragraf 

UZ 

MD 

Náklady

 562

XX 

 

 

 

 X

 

 

 231

0XX 

5141

XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2009 22:44:04
ucetnictvim
=== === === === ===
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one