Odkazy pro účetní malé obce

Daňová přiznání - výpočet

 

Přiznání k dani z příjmu PO - výpočet

 

 

Poplatník - obec - odst. 3  § 18  - Předmět daně  (  zák. č. 586/1992 Sb. )

 

Sazba daně - aktuální:  § 21  zák. č. 586/1992 Sb.   

 

 

 

 

 

          

            

 

 

Zaokrouhlování:  § 46a zákona. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků

 

 

 

 

Zdaňovací období:   § 17a zák. č. 586/1992 Sb.

 

 

 

 

Přikládám - Přehled o příjmech a výdajích, které jsou nebo nejsou předmětem daně
  - Rozvahu
  - Výkaz Fzisku a ztrát
     

 

 

 

 

   
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one